Hệ thống màn hình ghép tại Bộ Quốc Phòng
View: 5792


Dự án màn hình lớn tại trụ sở Bộ Quốc Phòng - Hệ thống màn hình ghép 15 tấm (3x5) của hãng Mitsubishi Electric
(Nguồn: cổng thông tin điện tử Bộ Quốc Phòng)