Chính sách vận chuyển và hoàn trả
View: 855

 
I.
Quy định về vận chuyển/ giao nhận/ cài đặt:

1) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ:
  Khai Quốc cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi cho khách hàng bằng: xe ôm, xe tải;
2) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng
  Thời gian giao hàng phụ thuộc và điều kiện hợp đồng ký giữa Khai Quốc và khách hàng;

3) Khai Quốc không giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ.
4) Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Khai Quốc sẽ thông báo đến khách hàng kịp thời và thương thảo các điều kiện trong trường hợp này.

II. Chính sách đổi trả hàng hóa và hoàn tiền :

 Sau khi Khai Quốc giao hàng đến khách hàng, sẽ tiến hành nghiệm thu có sự chấp thuận của khách hàng.
Trường hợp phát sinh lỗi hàng hóa, sẽ tiến hành hoàn trả theo điều khoản hợp đồng giữa Khai Quốc và khách hàng.