Màn chiếu

Kích thước màn chiếu 1,8 x 1,8 m LE(H)7070M

Chi tiết