Thiết bị âm thanh di động
Trang 12

TRAmp USD: Thiết bị âm thanh di động Soundplus-TRAmp USD, Tích hợp loa, amply, DVD, USB, SD-Card, có khả năng kết nối míc không dây và míc có dây

Chi tiết

Thiết bị âm thanh di động Soundplus-TRAmp ST, Tích hợp loa, amply, có khả năng kết nối míc không dây và míc có dây

Chi tiết

TRAmp STU : Thiết bị âm thanh di động Soundplus-TRAmp STU, Tích hợp loa, amply, USB, SD-Card, có khả năng kết nối míc không dây và míc có dây

Chi tiết

TRAmp US: Thiết bị âm thanh di động Soundplus-TRAmp US, Tích hợp loa, amply, USB, SD-Card, có khả năng kết nối míc không dây và míc có dây

Chi tiết

CHAmp USD: Thiết bị âm thanh di động Soundplus-CHAmp USD, Tích hợp loa, amply, DVD, USB, SD-Card, có khả năng kết nối míc không dây và míc có dây

Chi tiết

TROPHY 80D Thiết bị âm thanh di động Soundplus-TROPHY 80D, Tích hợp loa, amply, DVD, USB, SD-Card, có khả năng kết nối míc không dây và míc có dây

Chi tiết
Trang 12