Đo tốc độ đồ thị quãng đường, thời gian

Môn Vật Lý

Bộ thí nghiệm động lực học đa chức năng hãng Korea Digital dùng để khảo sát các bài về chuyển động, va chạm nhằm xác định được các đại lượng như vận tốc, gia tốc, lực, động lượng…. Bộ thường được sử dụng đi kèm với các cảm biến như cảm biến chuyển động, cảm biến lực, cảm biến gia tốc,….

1. Mục đích thí nghiệm

-       Đo tốc độ chuyển động của vật.

-       Vẽ đồ thị quãng đường - thời gian.

2. Dụng cụ thí nghiệm

-       01 bộ thí nghiệm động lực học đa chức năng

-       01 cảm biến chuyển động.

-       01 quả nặng 50g, dây nối.

-       01 thiết bị thu nhận dữ liệu từ cảm biến

3. Các bước thí nghiệm

Bước 1: Lắp đặt bộ thí nghiệm động lực học đa chức năng

Bước 2: Lắp cảm biến chuyển động lên giá được gắn với thanh trượt của bộ động lực học đa chức năng.

Bước 3: Kết nối cảm biến chuyển động với thiết bị thu nhận dữ liệu từ cảm biến

Bước 4: Nối quả nặng vào sợi dây mắc với ròng rọc để gắn lên xe trượt.

Bước 5: Kéo xe trượt lùi lại một khoảng rồi thả tay để xe chạy theo lực kéo từ trên xuống dưới của quả nặng.

Bước 6: Bấm bắt đầu đo để khảo sát đồ thị thu được trên phần mềm được mở trên máy tính.

 

Hình: Giao diện phần mềm sau khi đo

4. Kết luận

Quãng đường s = 0.501- 0.231= 0.27(m)

Thời gian t = 2(s)

ð  Vận tốc trung bình: v = s/t =0.27/2 = 0.135(m/s).