Phòng học ngoại ngữ Roycan – Soroll - Optimas School

Phòng học ngoại ngữ...

Phòng học ngoại ngữ
Phòng học ngoại ngữ Roycan – Soroll

Phòng học ngoại ngữ...

Phòng học ngoại ngữ
Bộ điều khiển thiết bị ngoại vi MK – 6000

Bộ điều khiển thiết...

Phòng học ngoại ngữ
Card tiếng chuyên dụng AC-6000

Card tiếng chuyên...

Phòng học ngoại ngữ
Bộ chuyển đổi tiếng ASW-6000

Bộ chuyển đổi tiếng...

Phòng học ngoại ngữ
Bộ nhận tín hiệu học viên DH-150

Bộ nhận tín hiệu...

Phòng học ngoại ngữ