Hệ thống lắp đặt tại Vinaphone
Hệ thống màn hình ghép LCD Display Wall của hãng Mitsubishi Electric được chúng tôi lắp đặt tại Phòng điều hành (OMC) – Vinaphone, cho phép các giám...